Nabízíme komplexní péči o psychické zdraví všem klientům bez rozdílu věku.

Tým našich klinických psychologů se věnuje jednak psychologickému vyšetřování - psychodiagnostice, jednak psychologické léčbě - psychoterapii.  V případě akutních psychických potíží a životních krizí poskytujeme i tzv. krizovou intervenci.

Psychodiagnostika spočívá v rozhovoru psychologa s pacientem a v testovém vyšetřování formou dotazníků a standardizovaných testů.

Psychologické vyšetření je důležité pro stanovení správné diagnózy* a míry případného postižení i pro stanovení formy léčby. Psychologické vyšetření je proto často vyžadováno lékaři a někdy i jinými institucemi (např. při vyšetření pro případ invalidity).

Psychologické vyšetření se většinou uskuteční ve dvou až třech setkáních.  S výsledky psychologického vyšetření je u nás klient vždy seznámen, závěr vyšetření je zároveň předán lékaři, který je požadoval.

Psychoterapie se obvykle označuje jako „léčba slovem“ nebo také „léčba rozhovorem“. Patří sem i jiné metody ovlivnění psychiky například relaxace, řízené dýchání či autogenní trénink.

Do psychoterapie vstupuje pacient, jehož potíže v oblasti duševního zdraví nebo v oblasti vztahů přesahují schopnost samostatného zvládání.

Cílem psychoterapie je zmírnění nebo odstranění potíží, především však pomoc pacientovi k dosažení, obnovení či rozvoji kvalitního života.

Psychoterapie probíhá v důvěrném a bezpečném prostoru mezi psychoterapeutem a jeho pacientem. Doba trvání jednoho sezení bývá 50 minut. Sezení se konají s týdenní či dvou týdenní pravidelnosti. V závislosti na potížích a stanovených cílech může psychoterapie trvat týdny, měsíce až roky.  Pro úspěch této formy léčby je velmi důležitá motivace pacienta.  

V našem centru provádíme psychoterapii individuální, rodinnou, párovou i skupinovou. Pracujeme s dětmi, adolescenty i s dospělými pacienty. Naši psychoterapeuti pracují různými osvědčenými psychoterapeutickými metodami, ve kterých byli vycvičeni – psychodynamická a analytická psychoterapie, gestalt psychoterapie, rodinná terapie, KBT (kognitivně behaviorální terapie), aj.

Krizová intervence je zaměřena na okamžitou podporu při zvládání náročných životních situací, které představují neúnosnou psychickou zátěž - jsou zahlcující svou intenzitou, délkou trvání, naléhavostí nebo nepředvídatelností. Náplní je emoční podpora a stabilizace, pochopení souvislostí krize a formulace plánu pro blízkou budoucnost.  

Počet setkání je při krizové intervenci individuální dle aktuálních potřeb. Jedná se o krátkodobou pomoc (několik setkání), která končí v momentě stabilizace psychického stavu. Po ukončení krizové intervence někdy doporučujeme, aby pacient pokračoval v řešení svých potížích formou systematické psychoterapie.  

Krizová intervence je určena pro ty, kteří se nachází v akutní psychické krizi např. z důvodu ztráty blízké osoby, rozpadu partnerství, ztráty existenčních jistot, závažné nemoci své nebo svých blízkých, prožitého násilného činu, živelné katastrofy apod.

Vyšetření bývá obvykle zaměřené na:

  • vyšetření kognitivních funkcí - paměť, pozornost, inteligence…
  • vyšetření poruch nálady – depresivita, emoční labilita….
  • vyšetření struktury osobnosti
  • vyšetření dílčích psychických funkcí – agresivita, impulzivita…
  • vyšetření pedagogických pracovníků
  • vyšetření oprávnění k držení zbrojního průkazu
  • vyšetření oprávnění k držení řidičského průkazu - pouze v případě zdravotního problému. Oprávnění k posouzení řidičských schopností a k profesnímu řidičskému průkazu nevyšetřujeme

Kontakty

Přerov
Psychosociální centrum
nám. Přerovského povstání 1
750 02 Přerov
tel.: 581 209 622
tel.: 581 204 437
tel.: 581 204 438
mobil: 733 125 733 (lze i SMS)
mobil: 736 750 308 (nelze SMS)

Lipník n. Bečvou
Psychosociální centrum
Osecká 309
(Medcentrum - středa)
Hrnčířská 15
(ord. Dr. Hašky - pondělí)
tel.: 731 417 356

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Copyright © 2013-2022 Psychosociální centrum. Všechna práva vyhrazena

MAPA STRÁNEK